Меню

Здоровый образ жизни по украинский

Реферат: Здоров’я – скарб людини

Здоров’я – найбільший дар природи. Людина отримала від природи надзвичайно досконалий організм прекрасної форми, з універсальною стійкістю до труднощів життя – холоду і спеки, ран і отрут, страхів і нервових потрясінь, голоду та захворювань. На жаль, не всі однаково наділені даром здоров’я. З роками здоров’я все слабше, а хвороб стає все більше. Кожна людина являє собою єдність двох протилежностей — здоров’я і захворювання. Абсолютно здорових людей дуже мало, більшість перебуває в так званому третьому стані – проміжному між здоров’ям та захворюванням. Організм бореться з захворюваннями, наслідки цієї боротьби залежать від величини резервів здоров’я.
До факторів, зо визначають здоров’я населення, належать такі: відтворення здоров’я, його формування витрата і відновлення. Відтворення здоров’я, або охорона і реалізація генофонду, народження здорового потомства, визначається багатьма біологічними, соціально-економічними і санітарно-гігієнічними умовами. Це здоров’я батьків, рівень їх загальної та санітарної культури, умови перебігу вагітності і родів, збереження резерву фізіологічних функцій організму майбутньої матері, стан рододопоміжної служби та сітки медико-генетичних консультацій. Багато природжених захворювань та вад розвитку зумовлені не генетичними аномаліями, а токсичними, інфекційними та іншими шкідливими діями на плід під час вагітності. В цьому аспекті величезна роль належить стану навколишнього середовища і морально-етичним характеристикам майбутніх батьків. Доброзичлива порада медпрацівників може змінити рішення молодої сім’ї про народження дитини у психічно неповноцінних батьків, хронічних алкоголіків, наркоманів, важкохворих.
Формування здоров’я визначається способом життя людини і станом навколишнього середовища. В генотипі індивіду закодовані всі його спадкові ознаки. Однак для того, щоб вони виявилися у вигляді певних якостей організму і особистості, природних для біологічних та соціальних функцій, необхідні певні умови, які визначаються власне способом життя та зовнішнім середовищем. Медпрацівник може істотно вплинути на спосіб життя індивіду.

Список использованной литературы:

1. А. Г. Ринкова, Д. В. Колесов “Гігієна і здоровя”. – К., 1983.
2. М.П. Козленко, Є.С. Вільчковський “Теорія і методика фізичного виховання”. – К., 1984.
3. Михайло Волошенюк “Уроки здоровя”. – Коломия, 1998. Бесплатно скачать реферат «Здоров’я – скарб людини» в полном объеме

Поиск рефератов по алфавиту

1. Реферат: Здоровий спосіб життя
У філософському розумінні спосіб життя — це синтетична характеристика сукупності типових видів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних утворень) у поєднанні з умовами життя .

2. Реферат: Здоровый образ жизни
Здоровье — бесценное достояние не только каждого человека , но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья та.

3. Реферат: Здоровый образ жизни — основа здоровья
Достижения науки и техники все больше отодвигают на второй план физический труд, отдавая предпочтение умственной работе с ее сложными психоэмоциональными нагрузками. Мозг, сердце, .

4. Реферат: Здоровый образ жизни и долголетие
Здоровый образ жизни крайне важен для полноценной жизни до глубокой старости. Если человек сохраняет высокую физическую и интеллектуальную активность, занимается профилактикой боле.

5. Реферат: Здоровый образ жизни и его составляющие
Забота о физическом состоянии человека приобретает особую значимость в наше тяжелое с экологической точки зрения время. Все большее количество людей начинает бережно относится к со.

6. Реферат: Здоровый образ жизни студента
Важный элемент здорового образа жизни — личная гигиена. Он включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет и режим дня. Пр.

7. Реферат: Здоровье — бесценное достояние человека
Основой собственно человеческого здоровья из этих посылок выступает духовное здоровье. Использование понятия духовного здоровья открывает эффективные возможности оценки соотношения.

8. Реферат: Здоровье человека и окружающая среда
Одинокая живая пылинка – это наша планета Земля. Земля – одуванчик. Жизнь человека – единственного разумного живого существа – не вечна. Каждый человек неизбежно умрет: один – рань.

9. Реферат: Здоров’я людини і працездатність м’язів
У медичній енциклопедії дають таке визначення здоров’ю в соціологічному розумінні “Здоров’я – це процес збереження і розвитку психічних, біологічних (фізіологічних ) функцій людини.

10. Реферат: Здоров’я – найбільший скарб людини
Організм — це єдине ціле. За допомогою нервової системи встановлюється зв’язок між усіма органами організму. Зміни в діяльності одного органа впливають на життєдіяльність усього ор.

12. Реферат: Зеленый туризм
Зеленый (сельский) туризм это рекреационные путешествия в сельскую местность как реакция на «экологическое давление» в городах. Это один из видов малого бизнеса, который поднимает .

13. Реферат: Земельная рента
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА, часть прибавочного продукта, создаваемая непосредственными производителями в с. х-ве (также и в др. отраслях, связанных с х-вом на земле) и присваиваемая собственн.

14. Реферат: Земельне право України
Встановлення сервітуту – це є задоволення потреб власника земельної ділянки, які не можуть бути задоволені за рахунок власного майна, але задовольняються за рахунок чужої земельної.

15. Реферат: Земельне та аграрне право
Проголошена Земельним кодексом можливість існування приватної власності на землі природно-заповідного фонду, оздоровчого і рекреаційного призначення, а також землі лісового і водно.

16. Реферат: Земельний кодекс України про використання і охорону земель
Земельний кодекс було прийнято 13 березня 1992 р. Він установлює, що завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин із метою створення умов для раціонального в.

17. Реферат: Земельные отношения в древней Месопотамии
В данной контрольной работе были рассмотрены практически все статьи законов Хаммурапи касающиеся данной темы. При изучение источника можно в итоге сказать, что частная собственност.

18. Реферат: Земельные ресурсы мира
Главной целью экологической политики государств мира является обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей, рациональное использование и охрана природных ресурс.

19. Реферат: Землетруси та їх наслідки
Більшість землетрусів зосереджена у двох протяжних, вузьких зонах. Одна з них обрамляє Тихий океан, а друга тягнеться від Азорських островів на схід до Південно-Східної Азії. Тихоо.

20. Реферат: Землетрясение
На земном шаре очень мало государств, территории которых не подвержены землетрясениям. Не так давно землетрясения происходили в таких странах, как Румыния, Албания, Индия, Индонези.

21. Реферат: Земли природно-заповедного фонда
Режим территорий и объектов природно-заповедного фонда — это совокупность научно-обоснованных экологических требований, норм и правил, которые определяют правовой статус, назначени.

Источник

Здоровый образ жизни по украинский

На сайте можно ознакомиться с оглавлением ранее вышедших номеров.

Поиск по архиву

Архив газеты «Здоровый Образ Жизни в Украине»

Архив журнала «Предупреждение Плюс. Украина»

Архив журнала «Предупреждение. Украина»

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Читайте также:  Лучше вести здоровый образ жизни чем употреблять алкоголь

© 2021 Издательский Дом «Здоровый Образ Жизни»

Источник

Здоровый+образ+жизни+(ЗОЖ)

1 образ

2 беспутный

3 замкнутый

4 переменять

5 уклад

6 образ

7 образ

8 здоровый

быть \здоровый ым — бу́ти здоро́вим, зду́жати; бу́ти при здоро́в’ї

9 абсолютный образ

10 алгебраический образ

11 геометрический образ

12 гомологический образ

13 гомоморфный образ

14 идеальный образ

15 мнимый образ

16 непрерывный образ

17 образ в инверсии

18 образ множества

19 образ точки

20 образ функции

См. также в других словарях:

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — (ст. слав. – из хорошего дерева) – это мировоззренческая и поведенческая система человека, обеспечивающая его физическое, психическое и духовное благополучие в соответствии с половозрастными и индивидуальными особенностями. Здоровый образ жизни… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

ЗОЖ — здоровый образ жизни санитарно гигиеническое … Словарь сокращений и аббревиатур

Самосохранительное поведение — сознательная система действий и отношений, в значи­тельной мере определяющих качество индивидуального и семейного здоровья, которое выра­жается через заболеваемость, временную нетрудоспособность, инвалидность и продолжитель­ность жизни,… … Экология человека

Вишнёвый сельский округ — Вишнёвый селолық округi Страна … Википедия

ИсточникЗдоровый образ жизни по украинский

с 7 по 10 октября 2009 года в Киевском планетарии
по адресу: г. Киев, ул. Красноармейская, 57/3

Здесь Вы сможете приобрести архивные номера
газеты «ЗОЖ», журналов «Предупреждение» и «Предупреждение Плюс»

Издательский дом «Здоровый Образ Жизни»

Здоровый Образ Жизни в Украине

Общеукраинская газета о здоровом образе жизни:
— профилактика и лечение заболеваний;
— рецепты известных врачей;
— методики нетрадиционной медицины;
— профилактическая и лечебная гимнастика;
— правильное питание;
— советы читателей;

Периодичность: 2 раза в месяц
Продажа: в киосках и на лотках, реализующих периодические издания
Средняя цена по Украине: 9 грн
Подписка: более 70% тиража
Объём: 32 стр.
Формат: А4

Читайте также:  Картинки за здоровый образ жизни в хорошем качестве

Предупреждение Плюс. Украина

Журнал. Приложение к газете «Здоровый Образ Жизни в Украине»

Основные рубрики: «Домашний доктор», «Личный опыт», беседы со специалистами, методики народных целителей и прочее. Каждый номер «Предупреждения Плюс» посвящен отдельной теме.

Периодичность: 1 раз в месяц
Продажа: в киосках и на лотках, реализующих периодические издания
Средняя цена по Украине — 15 грн
Подписка — более 60% тиража
Объём: 128 стр.
Формат: А5

Предупреждение. Украина (не издается с 01 января 2016г.)

Журнал. Приложение к газете «Здоровый Образ Жизни в Украине»

Основная направленность материалов: профилактика и предупреждение различных заболеваний
Объём: 128 стр.
Формат: А5

—>

© 2021 Издательский Дом «Здоровый Образ Жизни»

Источник

Здоровый образ жизни

Что такое здоровый образ жизни?

В последнее время наблюдается положительная тенденция: все больше молодежи отказывается от пагубных привычек и следует основам здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это не только особенное питание или занятия спортом. ЗОЖ – это целый комплекс мер, направленных на улучшение здоровья и профилактику патологических процессов в организме. Соблюдение правил ЗОЖ позволяет значительно увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество.

Преимущества ЗОЖа

Здоровый образ жизни оказывает существенное влияние на иммунитет. Согласно опросу тех, кто недавно поменял свой образ жизни, после начала ЗОЖ заметно улучшилось самочувствие, настроение и изменилось мировосприятие.

Кроме того, стремление вести более здоровую жизнь способствует следующим улучшениям:

Кроме того, исследования показывают, что такой образ жизни позволяет снизить вероятность развития ряда возрастных заболеваний. Кроме того, это отличный пример для близких людей, и, в первую очередь, для детей.

Основы и методы формирования здорового образа жизни

Здоровый образ жизни имеет 7 основных «столпов»: физическая активность, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, гигиенический уход, полноценный сон и отдых, оздоровительные процедуры и эмоциональный настрой. Если следить за всеми этими аспектами, качество жизни и самочувствие существенно улучшаются.

Соблюдение правильного питания

Здоровье внутренних органов, внешний облик, самочувствие и иммунитет напрямую зависят от того, что мы употребляем в пищу. Здоровый образ жизни предполагает исключение ароматизаторов, усилителей вкуса, жирных продуктов, красителей и консервантов, или, как минимум, их сокращение.

Вот основные правила:

Если раньше вы не следили за питанием, вам может быть тяжело резко поменять рацион. Попробуйте начать с малого – уберите из рациона жирные соусы и продукты, которые их содержат, избегайте усилителей вкуса и химических добавок в пище, откажитесь от продуктов быстрого приготовления, полуфабрикатов, кондитерских изделий, увеличьте долю фруктов и овощей в меню. Выполнение каждого из перечисленных пунктов станет шагом к здоровому питанию.

Читайте также:  Темы классных часов по пропаганде здорового образа жизни

Физическая активность

Недостаток физической активности приводит к снижению скорости обмена веществ, развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистым и неврологическим патологиям.

Если ваша работа не связана с движением, постарайтесь сами увеличить активность. Нормальным считается проводить в движении не менее 1 часа в день (это около 8000-10000 шагов). Ученые доказали, что каждая минута активности влияет на состояние организма в долгосрочной перспективе – это значит, что даже подъем по ступенькам, а не на лифте, уже приближает вас к здоровью.

Увеличить ежедневную активность можно, заведя привычку начинать и заканчивать день легкой разминкой. Если вы ездите на работу на общественном транспорте – выйдите на 1-2 остановки раньше и пройдите этот путь пешком. Очень полезно делать перерывы, если у вас сидячая работа. В выходные дни займитесь фитнесом, сходите на прогулку или в бассейн. Этих мер вполне достаточно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Личная гигиена – одна из составляющих ЗОЖа. В первую очередь это касается ротовой полости. Нужно как минимум два раза в день чистить зубы, причем уделять внимание всей полости рта. Помимо стандартного набора, состоящего из зубной щетки и пасты, обзаведитесь ирригатором, зубной нитью и ополаскивателем для полости рта. Несоблюдение этих правил чревато не только развитием кариеса, но также угрозой развития пародонтита и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также важно содержать в порядке дом: регулярно проводить влажную уборку, не допускать скопления пыли, ежедневно проветривать комнаты.

Соблюдение режима дня

Ученые пришли к выводу, что для здоровья и хорошего самочувствия важны продолжительность сна и его регулярность. Каждый человек должен спать как минимум 7 часов в сутки. При этом засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время. Конечно же, иногда можно делать исключения, например, в выходные дни.

Нервные напряжения, постоянные срывы, стрессы – все это негативно сказывается на настроении, самочувствии и здоровье в целом. Специалисты рекомендует придерживаться следующих советов:

Как образ жизни влияет на здоровье и продолжительность жизни

Принято считать, что привычка формируется в течение 21 дня. Следуя вышеперечисленным правилам, вы можете сформировать привычку, которая поможет вам продлить жизнь и затормозить процесс старения. Очень важно соблюдать основы ЗОЖ в комплексе. То есть если вы следите за личной гигиеной, занимаетесь спортом и правильно питаетесь, но при этом курите – вредная привычка может затормозить позитивные изменения.

Привычка жить здорово

Если вы соблюдаете здоровый образ жизни – постарайтесь сделать все возможное, чтобы передать полезную привычку своим детям. С раннего возраста приучайте ребенка к правильным действиям.

ЗОЖ не должен доставлять дискомфорта, все действия должны быть в радость. Прививайте полезные привычки постепенно. Для начала привыкните к новой пище, затем начните утром делать зарядку и т.д. Со временем вы начнете чувствовать себя лучше и спокойнее, и сможете достичь целей, которые казались раньше недостижимыми.

Источник